EN DA

Betingelser

scroll ned

Betingelser for webstedet

Introduktion

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Webstedet. Ved brug af Webstedet accepterer du nedenstående vilkår og betingelser.

Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser skal du ikke benytte Webstedet. 

Dette Websted ejes og drives af Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V, (i det følgende "CARLSBERG"), der er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning. CARLSBERGs hensigt med dette Websted er at levere underholdning og information. CARLSBERG giver dig ret til at browse på og hente materiale fra Webstedet til personligt og ikke kommercielt brug, forudsat at CARLSBERG beholder al ophavsret, varemærkerettigheder og ejendomsrettigheder. Du har ikke ret til på nogen måde at kopiere, genskabe, genudgive, uploade, fremvise, videresende, distribuere eller på anden måde bruge materialet på dette Websted, herunder data, lyde, tekst, billeder og video til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra CARLSBERG.

Copyright og trademarks

Du bør gå ud fra, at alt hvad du ser eller læser på dette Websted er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er tydeligt angivet, og kun kan benyttes i henhold til disse Vilkår og Betingelser. CARLSBERG kan ikke garantere, at din brug af materiale fra dette Websted ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjepart, der ikke er ejet af eller tilknyttet CARLSBERG. Billeder på Webstedet ejes enten af CARLSBERG eller benyttes af CARLSBERG med tilladelse. Brugen af disse billeder af dig selv eller af personer med din tilladelse er forbudt, medmindre udtrykkelig tilladelser fremgår af disse Vilkår og Betingelser. Al uautoriseret brug af billederne kan føre til overtrædelse af ophavsret, varemærkelovgivning og/eller andre love og bekendtgørelser.

Varemærker og logoer fremvist på Webstedet er varemærker tilhørende CARLSBERG-gruppen. Intet indhold på Webstedet kan opfattes som en licens eller tilladelse, det være sig stiltiende eller på anden vis, til at benytte varemærker fremvist på Webstedet uden skriftlig tilladelse fra CARLSBERG-gruppen eller anden tredjemand, der ejer varemærkerne fremvist på Webstedet. For yderligere information vedrørende brugen af varemærker henvises til gældende lov.

Korrekthed af information

CARLSBERG tilstræber, at oplysninger på Webstedet er korrekte og ajourførte. CARLSBERG påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningernes korrekthed. CARLSBERG påtager sig under ingen omstændigheder erstatningspligt eller ansvar for fejl eller mangler i dette Websteds indhold.

Ansvar ved brug af Webstedet

Brug af og browsing på Webstedet foregår på eget ansvar. I intet tilfælde kan CARLSBERG, eller de parter der er involveret i at frembringe, producere eller levere Webstedet, holdes ansvarlig for skader, herunder også men ikke begrænset til direkte eller indirekte skader (følgeskader) og specielle eller hændelige skader som følge af din adgang til eller brug af Webstedet. Uden på nogen måde at begrænse ovenstående leveres alle materialer på dette Websted som de er og forefindes, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, EJ HELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER OGSÅ MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF EN IMMATERIAL RET. CARLSBERG påtager sig i øvrigt under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for skade, inkl. computer vira, på dit computerudstyr eller andre ejendele, der står i forbindelse med, opstår ved eller er en følge af din adgang til, browsing på, brug af eller manglende evne til at bruge, Webstedet eller materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd du har hentet fra Webstedet.

Fortrolighed af overført information

Ethvert materiale, enhver oplysning eller anden meddelelse som du overfører eller sender til dette Websted via elektronisk mail eller på anden vis, herunder alle former for data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, betragtes som ikke-fortroligt og uden ophavsret. Alt hvad du overfører eller sender kan frit benyttes af CARLSBERG eller tilknyttede virksomheder og personer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, offentliggørelse, overførsel, distribution og inkorporering. CARLSBERG kan i øvrigt frit anvende ideer, koncepter, knowhow eller fremgangsmåder indeholdt i materialer og oplysninger du overfører eller sender til Webstedet uanset formålet hermed, herunder men ikke begrænset til, udvikling, produktion og marketing af produkter ved brug af sådanne materialer og oplysninger.

Links til og fra eksterne hjemmesider

CARLSBERG har ikke undersøgt alle de websider Webstedet indeholder links til og påtager sig intet ansvar for indholdet på eventuelle eksterne sider eller andre websites der har links til dette Websted. Opkobling til eventuelle andre eksterne sider eller andre websites sker derfor på egen risiko.

Dette Websted kan indeholde links til andre websites, der ikke drives af CARLSBERG men af tredjepart. Sådanne links er udelukkende medtaget for nemhedens skyld. Det faktum at dette Websted indeholder links til andre websites betyder ikke, at CARLSBERG anerkender, bifalder eller anbefaler disse websites, ligesom det ikke angiver nogen form for tilknytning til operatørerne. CARLSBERG fraskriver sig udtrykkeligt alle former for ansvar vedrørende nøjagtigheden, lovligheden, eller gyldigheden for så vidt angår indholdet på sådanne andre websites. CARLSBERG påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for tab, skade eller krav opstået i forbindelse med din brug af sådanne eksterne websites eller indholdet på sådanne sites, der er opkoblet til direkte eller indirekte gennem links på dette Websted.

Opdatering af Betingelser

CARLSBERG forbeholder sig ret til når som helst at revidere disse Betingelser ved at opdatere denne side. Du bør jævnligt besøge dette Websted for at få opdateret de aktuelle vilkår, som er bindende for dig.

Betingelserne er senest opdateret november 2017.